sở hữu 2 BĐS

2017 người sở hữu hai BĐS nhà đất trở lên phải đóng thuế chăng?

Sở dĩ, việc áp dụng quy định đánh thuế trong các trường hợp sở hữu từ hai bất động sản nhà đất trở lên là